Πρίση ξυλείας

y11

Στο πριστήριο της μονής μπορεί να γίνει πρίση ξυλείας όλων των διαστάσεων, που θα προέρχεται και από άλλα δάση, κατόπιν παραγγελίας.


y12 y13