Άλλες υπηρεσίες

IMG 0247

Η παροχή περαιτέρω εργασιών στα προϊόντα του πριστηρίου (πλάνισμα, κορδόνια, πατούρα σανιδιών, σχέδια σε κιονόκρανα, σχέδια σε φουρούσια), γίνεται κατόπιν συννενοήσεως.