Πριστή ξυλεία (καστανιάς, ελάτης, λεύκης, δρυός)

p61

Το χρήσιμο προϊόν του δάσους μπορεί να επεξεργαστεί στις εγκαταστάσεις της μονής δίνοντας προϊόντα πριστής ξυλείας, όπως κολώνες, σανίδια, πλάκες. Οι κατηγορίες της πριστής ξυλείας αναφέρονται αναλυτικά στον τιμοκατάλογο και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.

p62 p64