Πελεκητή ξυλεία (καστανιάς)

p51

Η πελεκητή ξυλεία προέρχεται μετά από την αποψιλωτική υλοτομία και διατίθεται είτε μετά από μηχανική επεξεργασία, είτε χειροποίητη με το πελέκι. Η τελευταία κατηγορία τείνει να εξαλειφθεί.


p52  p53  p54