Στρογγύλια καστανιάς

p45

Υποπροϊόντα της 3ης, 4ης αραίωσης και αποψιλοτικής υλοτομίας είναι τα στρογγύλια, τα οποία έχουν μήκος 1,5 - 1,7 μέτρα και διάμετρο ανάλογα με την ηλικία της συστάδας από την οποία προέρχονται.

p43 p44