Πάσαλοι καστανιάς

p31

Κατά την εργασία του 2ου καθαρισμού, 15 έτη μετά την αποψιλοτική υλοτομία, παράγονται πάσαλοι καστανιάς (καπρούλια), με μήκη που κυμαίνονται από 1,5 - 5,0 μέτρα και διάμετρο 0,08 μέτρα - 0,12 μέτρα. Για μεγαλύτερα μήκη θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει μαζί μας.

p32