Διαχείριση δασοκτήματος

deixeirisi

Ι. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

1. Γεωγραφική και Πολιτική θέση.

Το μοναστηριακό δάσος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, βρίσκεται στην ΝΔ πλευρά του νοτιότερου μισού της Χερσονήσου του Αθω, περιβαλλόμενο από τις περιοχές των Ιερών Μονών Ξηροποτάμου, Ιβήρων, Φιλοθέου και Οσίου Γρηγορίου. Καλύπτει ολόκληρη την κτηματική περιοχή της Ιεράς Μονής, υπαγόμενο Διοικητικά και Πολιτικά στην ιδιότυπη αυτοδιοίκηση της Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους και στις διατάξεις του Καταστατικού της Χάρτη.

2. Ορεογραφική και Τοπογραφική διαμόρφωση.

Το υπό μελέτη δασικό σύμπλεγμα εξαπλώνεται, στις ΝΔ πλαγιές του Αγίου Όρους και ειδικότερα στις πλαγιές που υπέρκεινται από την γραμμή της θάλασσας Δάφνη- Ιερά Μονή μέχρι την κορυφογραμμή-υδροκρίτη Τσαμαντάρα. Αναπτύσσεται μεταξύ των δύο μεγάλων ρεμάτων αυτό του "Δοντά" και του "Λάκου της Γρηγορίου"
Η μεγαλύτερη έκταση του συνθέτει την συλλεκτήριο λεκάνη του ρέματος "Σανίδα", το οποίο αρχίζει από τα ΒΑ όρια του δάσους (κορυφογραμμή Τσαμαντάρας), διασχίζει δε και χωρίζει στα δύο την όλη περιοχή πρίν εκβάλει στην θάλασσα.. Μέσα στο δασόκτημα αναπτύσσονται επίσης οι συλλεκτήριες λεκάνες των ρεμάτων της "Δαφνάρας", του "Κόκκινου" και της "Μονής".
Πλήθος δευτερευόντων ρεμάτων και ράχεων ξεκινούν από τον υδροκρίτη και με κατεύθυνση Ν-ΝΔ δημιουργούν μία έντονη διαυλάκωση στο όλο τοπογραφικό του συμπλέγματος, με αλλεπάλληλες πολυποίκιλες πτυχώσεις του εδάφους..
Ο γενικός προσανατολισμός της περιοχής είναι ΝΔ με εκθέσεις διαφόρους, που κυμαίνονται κατά θέσεις μέχρι ΒΑ και Β. Οι κλίσεις του εδάφους είναι ήπιες, μέτριες έως ισχυρές, και απόκρημνες στο δυτικό μισό του συμπλέγματος.
Το υπερθαλάσσιο ύψος αρχίζει από θάλασσα και φτάνει τα 893 μ. στο ύψωμα "Τσαμαντάρα".


ΙΙ.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Ιδιοκτησία

Η Χερσόνησος του Αθω αποτελεί κατά το Σύνταγμα της Ελλάδος και τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους.

Η έκταση στην οποία αναφέρεται η μελέτη αυτή αποτελεί ολόκληρη την κτηματική περιοχή της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, στην οποία ανήκει κατά πλήρη νομή και κυριότητα. Το δικαίωμα αυτό κυριότητος συνδέεται με την ίδρυση της Ιεράς Μονής τον 13ο αιώνα και είναι κατοχυρωμένο με σχετικό χρυσόβουλο.

2. Όρια-Έκταση

Τα όρια του δασοκτήματος ακολουθούν κατά το πλείστον φυσικές γραμμές. Tο δασόκτημα συνορεύει:

  • ΒΔ με την περιοχή της Ι.Μ. Ξηροποτάμου, από την οποία χωρίζεται με τον "Λάκκο Δοντά" και την ράχη "Κιουρτζίδικο" στην "Ιβηρίτικη Τσούκα", εκτός από την περιοχή του "Δοντά", που ενώ βρίσκεται από την άλλη πλευρά του λάκου ανήκει στην Σιμωνόπετρα.
  • ΒΑ με την περιοχή της Ι.Μ. Ιβήρων και σσε συνέχεια με την περιοχή της Φιλοθέου από τις οποίες χωρίζεται με τον "Μπεϊλίδικο" δρόμο, που ακολουθεί οτν υδροκρίτη.
  • ΝΑ Με την περιοχή της Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, από την οποία χωρίζεται με το Βαθύρεμα της Γρηγορίου.
  • ΝΔ με την ακτή της θάλασσας.

Η έκταση που περικλείεται μέσα στα όρια αυτά, ανέρχεται σύμφωνα με την εμβαδομέτρηση σε 12.829 στρ. και κατανέμεται κατά μορφές εδαφοπονικής εκμετάλλευσης ως εξής:

  1. Δασοσκεπής έκταση. 7.508 στρ.
  2. Μερικώς δασοσκεπής. 3.103 στρ.
  3. Γεωργικές καλλιέργειες. 407 στρ.
  4. Γυμνά - άγονα - κτίσματα 1905 στρ.

Σύνολο 12.923 στρ.